OBIECTIVE

ASOCIATIA Deschide-ti inima, Deschide-ti sufletul

Funcționează în conformitate cu principiile universale ale drepturilor omului și ale libertăților sale fundamentale, potrivit prevederilor propriului său statut, legislatiei române și documentelor europene și internaționale privind problematica dizabilității, si a DREPTURILOR OMULUI

Asociatia Deschide-ti inima, Deschide-ti sufletul

Are misiunea de a apăra și promova drepturile şi interesele legitime comune tuturor persoanelor .

Scopul asociatiei :

Este de a promova interesele private sau de grup ale tuturor persoanelor cu dizabilități , de orce natura sociala din România, și din afara granitilor , de a le proteja toate drepturile, în conformitate cu prevederile Convenției ONU, ale Declarației Universale a drepturilor omului, cu Regulile Standard privind Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu Dizabilități, Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, Drepturile omului , Declarația de la Madrid și ale tuturor celorlalte documente internaționale din domeniul dizabilității. Scopul ASOCIATIEI- DESCHIDE-TI INIMA, DESCHIDE-TI SUFLETUL se realizează prin informare și monitorizare sistematică, dialog și consultare, prin propuneri legislative, prin campanii strategice de influențare a politicilor publice. Principiile care stau la baza activităților Deschide-ti inima, Deschide-ti sufletul sunt:
•respectul pentru demnitatea umană şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi atuturor persoanelor de orice fel de categorie sociala ;

•nondiscriminarea conjugată cu acţiunea pozitivă vizând incluziunea socială;

•garantarea participării depline, cu drepturi, obligaţii şi şanse egale ale persoanelor cu dizabilităţi si ale tuturor persoanelor în toate domeniile vieţii;

•promovarea unei societăţi în care persoanele cu dizabilităţi si cei de orice natura , să-şi găsească locul în mod firesc;

•respectul pentru opinia şi diversitatea mişcării in orice ramura
Obiectivele şi activităţile DESCHIDE-TI INIMA DESCHIDE-TI SUFLETUL :
•sensibilizează şi conştientizează societatea, în vederea schimbării politicilor, practicilor şi atitudinilor existente faţă de dizabilitate si protectia sociala , saracie copii orfani camine de batrani spitale institute ale statului ;

•promovează persoana cu dizabilităţi, tineri orfani cei fara venituri , de toate categoriilor sociale ca subiect principal al politicilor sociale, autor al propriei integrări, participant activ în procesul de luare a deciziilor care îl privesc în mod direct;

•acţionează pentru adoptarea unei legislaţii civile, economice şi sociale în conformitate cu normele europene, în scopul integrării depline a persoanei cu dizabilităţi în societatea românească, cu drepturi, obligaţii şi şanse egale, ca toţi cetăţenii ţării;

•participă la monitorizarea aplicării legislaţiei şi strategiilor în domeniu;

•militează pentru transformarea societăţii într-o societate universal accesibilă pentru toţi prin: accesibilizarea mediului fizic și educaţional, al locurilor de muncă, transportului şi ale noilor tehnologii, asigurarea accesului la informaţie, cultură şi timp liber, sport, servicii sociale şi de sănătate etc;

•colaborează cu instituţii publice sau private, cu organizaţii din ţară şi din străinătate, în probleme de interes comun.a) monitorizează implementarea politicilor publice naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copiilor și al adopției prin cooperarea dintreinstituțiile și organizațiile ai căror reprezentanți îl compun;

b) monitorizează aplicarea legislației în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități,al drepturilor copiilor și al adopției;

c) formulează propuneri privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, al drepturilor copiilor și al adopției;

d) formulează propuneri privind îmbunătățirea și consolidarea relațiilor interinstituționale dintre autoritățile publice implicate în domeniul persoanelor cu dizabilități, al protecției și promovării drepturilor copilului și al adopției;

e) monitorizează programele pentru prevenirea și eliminarea celor mai grave forme .


Ministerul Fondurilor Europene a afișat, în data de 20 iulie 2020, listele finale cu organizațiile/entitățile selectate să participe în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027: Asociatia DESCHIDE-TI INIMA DESCHIDE-TI SUFLETUL a aplicat și a fost admis în cadrul următoarelor structuri: 1. Structura partenerială pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (redenumit PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE MINISTRUL EDUCATIEI COMISIA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE- CAMERA DEPUTATILOR COMISIA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE –SENATUL ROMANIEI 2. Structura partenerială pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMBATEREA SĂRĂCIEI (redenumit PROGRAMUL OPERAȚIONAL INCLUZIUNE și DEMNITATE SOCIALĂ) MINISTERUL MUNCI COMISIA DE MUNCA CAMERA DEPUTATILOR COMISIA DE MUNCA – SENATUL ROMANIEI 3 Structura partenerială pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE. MINISTRUL SANATATI COMISIA PENTRU SANATATE – CAMERA DEPUTATILOR COMISIA PENTRU SANATATE – SENATUL ROMANIEI

Asociația deschide-ți inima , deschide-ți sufletul


Telefon :
+40 770 951 127
+40 771 107 440
FI LA CURENT

Fii la curent cu ultimele noutati din cadrul asociatiei noastre. Inscrie-te la newsletter:

CINE SUNTEM NOI!

Prezentare generală ASOCIATIA DESCHIDE-TI INIMA DESCHIDE-TI SUFLETUL Când un grup de experți ,Avocati ,Notar Public ,economie, sociologie, asistență socială, și-au unit forțele, hotărâți să schimbe perspectiva celor din jur asupra acțiunii umanitare. Prin definiție, acțiunile umanitare sunt un tip special de relație interumană, în care partenerii sunt egali. Fiecare parte își asumă un rol, iar finalitatea este mereu îmbunătățirea situației ambilor participanți: beneficiarii cunosc o redresare a situației dificile în care se găseau anterior acțiunii umanitare, iar autorii câștigă satisfacția binelui prin care au îmbunătățit viața unei ființe umane.

Citește mai mult…